.

Γ3 Ενεργειακή - Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας

Έργα ] Συνεργάτες ]

Εταιρεία
Δραστηριότητες
Στρατηγική
Ιστορικό

 

 
Ιστορικό

  Η εταιρεία, σαν νομική υπόσταση, ιδρύθηκε το 2005, η συνεργασία μεταξύ των μελών της όμως ξεκινάει από το 2001. Από τότε, τα μέλη της άρχισαν να δραστηριοποιούνται σε ενεργειακά έργα, ιδιαίτερα στον τομέα της αιολικής ενέργειας και να παρακολουθούν στενά τις απαιτήσεις της αγοράς ενέργειας των ΑΠΕ.

  Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών αναδείχθηκε το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού των μελών  της εταιρείας, το οποίο τους οδήγησε στο να προσφέρουν τα μέγιστα με σκοπό την ικανοποίηση των πελατών και των αναγκών τους.  

  

horizontal rule

 
 

 
 

 
     

Γ3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε., ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 24Α, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΑΘΗΝΑ.

ΤΗΛ./ΦΑΞ: 210 7626361, E-MAIL: info@g3energy.gr