.

Γ3 Ενεργειακή - Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας

Εταιρεία
Δραστηριότητες
Στρατηγική
Ιστορικό

 

 
Δραστηριότητες

  Οι δραστηριότητές μας αφορούν τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και παρέχουμε υπηρεσίες όπως ανάπτυξη και σχεδιασμό έργων, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους Έλληνες και ξένους πελάτες. Παρακολουθούμε στενά όλη την διαδικασία αδειοδότησης, από την αρχή του έργου μέχρι την τελική παράδοση της άδειας εγκατάστασης στον επενδυτή.

  Σκοπός των εργασιών μας είναι η απόκτηση όλων των απαιτούμενων κατά νόμο αδειών για την υλοποίηση Αιολικών, Υδροηλεκτρικών και Φωτοβολταϊκών έργων, καθώς και η επιτυχής υποβολή ενός πλήρους φακέλου με όλα τα οικονομικά στοιχεία για την επιδότηση της επένδυσης.

  Ο τομέας των δραστηριοτήτων μας, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από επαγγελματικές εργασίες που απαιτούν πείρα, αναλυτική προσέγγιση και ικανοποίηση του πελάτη.

  Μπορούμε ακόμα να αναλάβουμε τις έξης εργασίες:

bullet

 Έρευνα εύρεσης της κατάλληλης τοποθεσίας για την πραγματοποίηση του έργου

bullet

Διαπραγματεύσεις με τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων

bullet

Δημόσιες σχέσεις με τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινωνία

bullet

Προκαταρκτικές μελέτες δυναμικού ΑΠΕ καθώς και ενεργειακές μελέτες

bullet

Προετοιμασία του φακέλου για την έκδοση της άδειας Παραγωγής Ενέργειας από το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠ.ΑΝ.) καθώς και της Άδεια Εγκατάστασης, μαζί με τις απαιτούμενες άδειες επέμβασης και τις οικοδομικές άδειες από τις κατά τόπους υπηρεσίες.

Στα συνημμένα αρχεία εμφανίζονται περαιτέρω στοιχεία για έργα στα οποία συμμετέχει η εταιρεία μας, καθώς επίσης και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με εξωτερικούς συνεργάτες μας.  

horizontal rule

 
 

 

 

 
     

Γ3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε., ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 24Α, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΑΘΗΝΑ.

ΤΗΛ./ΦΑΞ: 210 7626361, E-MAIL: info@g3energy.gr